תנאי שירות של החברה ותנאי שימוש של האתר

תקנון האתר והתקשרות בדואר אלקטרוני 

 

 

השימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו ובשירותי החברה, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים שלהלן, הגלישה באתר ו/או שימוש בשירותיו בכל צורה, במישרין או בעקיפין, לרבות התכתבות במייל (דואר אלקטרוני), ווטס אפ, פרסומים והדעות ברשתות חברתיות, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלו:

 

הנהלת האתר רשאית לעדכן את פרטי ותנאי התקנון מעת לעת ולפי הצורך.


הנך אחראי באופן בלעדי לשימוש באתר ובתכניו. כל שימוש או הסתמכות על המידע באתר או שנמסר בדואר אלקטרוני בעקבות התקשרות עם מנהלי האתר, החברה או עובדיה - באחריות המשתמש בלבד. החברה ומנהלי האתר לא יהיו אחראיים לכל הוצאה או הפסד כספי, או נזק כלשהו, שנגרם בעקבות שימוש באתר ובמידע שמצוי בו או בדואר אלקטרוני.

 

האתר מהווה פלטפורמה למתן מידע ראשוני בלבד. אין לראות במידע כהמלצה, יעוץ השקעות או כהצעה להשקעה. בפרט, כל התייחסות לנושאים הקשורים למיסוי מכל סוג שהוא או רגולציה - אינו תחליף ליעוץ מאנשי מקצוע מוסמכים. החברה אינה עוסקת ביעוץ בנושאים אלו וכל מידע שיימסר בגדר שיתוף ידע שנצבר מקהילת המשתמשים ולקוחות אחרים, ואינו מגורם מוסמך.


למרות הכוונה והמאמצים להציג באתר את המידע העדכני והנכון ביותר, הנהלת / בעלי האתר לא יכולים להבטיח את נכונות כל המידע ושלמותו. כבכל השקעת נדל"ן בארץ ובעולם - ישנם מספר סיכונים הכרוכים בהשקעה. בין היתר שווי הנכס עושי לרדת או לעלות, הנכס עשוי להינזק או לא לייצר הכנסה שוטפת (נכס לא מושכר), שווי המטבע המקומי עשוי לרדת או לעלות, רגולציה עשויה להשתנות ולהשפיע על יכולת וכדאיות החזקת הנכס, השכרתו ומכירתו. במקרים רבים מידע והסכמים נמסרו מגורם חיצוני, ואין החברה אחראית לתוכן המידע או ההסכם, לביצוע השירות לפיו, לטיבו ולאכיפתו. כלומר, לאחר ההפניה לאותו גורם חיצוני, ההסכם וההתקשרות הינה ישירות אתו, והחברה אינה יכולה להבטיח תנאיו וקיומו. על הלקוח לעשות בדיקות נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי טרם התקשרות עם אותם גורמים חיצוניים.

על הלקוח לדואג לביטוח הדירה ישירות או דרך חברת ניהול, ואין להסתמך על החברה בעניין זה גם אם חברה דאגה לביטוח בפעם הראשונה לאחר רכישת הדירה. אין החברה אחראית לטיב הסכמי ביטוח, טיפול בפניות לחברת הביטוח, תוקפם של ביטוחים וחידושם.


בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים תמידית. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה או למענה אנושי זמין. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו. לא יינתן פיצוי כספי או זיכוי כלשהו בעקבות שימוש באתר או על פי התכנים המופיעים בו.


כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בעלי האתר. אין להעתיק או לשכפל תוכן ללא אישור בכתב מראש.

הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינם מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, עדכניות או מכל בחינה אחרת.


אין לעשות בנתוני האתר, באתר עצמו או באמצעותו כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.


מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
על התקנון יחול הדין הפולני. 

תשלומים: אין החזרים בשום מצב. חצי מהעמלה שנקבעה תשלום בהסכם ראשוני (טרומי) או הסכם שיריון אם יש, וחצי שני בזמן חתימה על הסכם במשרדי נוטריון. אם אין הסכם ראשוני, אזי כל העמלה תשלום במועד חתימה במשרדי הנוטריון.

במידה וניתנה הנחה בזמן חתימה על הסכם טרומי (כולל אי תשלום עמלה במקרה שהיזם משלם עמלה לחברה), והלקוח נסוג מהעסקה לפני סיומה (הסכם סופי/ הסכם מכירה) מכל סיבה, ההנחה מתבטלת ויש לשלם חצי מהעמלה הרגילה.

עמלה רגילה ללא הנחה היתה 1.5% מערך עסקה עד סוף שנת 2019, ועלתה 2% החל מהראשון לינואר 2020. לא כולל נסיעות במידת הצורך. 

Polinvest  או Polinvest.co.il  הינם שמות מסחריים לחברה רשומה בפולין ע"ש עודד נויפלד, מספר חברה: NIP 8971809984 . ניתן לקבל במייל תמצית רישום החברה בפולין לרבות כתובת החברה לפי בקשה.

GDPR - RODO - Marketing Consent

.לחץ כאן למידע אודות תקנה כללית להגנת נתונים, הסכמה לשימוש ואכסון בפרטים אישיים, כולל  למטרות שיווק