תנאי שימוש של האתר ותנאי שירות של החברה

תקנון האתר והתקשרות בדואר אלקטרוני

 

 

השימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו ובשירותי החברה, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים שלהלן, הגלישה באתר ו/או שימוש בשירותיו בכל צורה, במישרין או בעקיפין, לרבות התכתבות במייל (דואר אלקטרוני), ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלו:

 

הנהלת האתר רשאית לעדכן את פרטי ותנאי התקנון מעת לעת ולפי הצורך.


הנך אחראי באופן בלעדי לשימוש באתר ובתכניו. כל שימוש או הסתמכות על המידע באתר או שנמסר בדואר אלקטרוני בעקבות התקשרות עם מנהלי האתר, החברה או עובדיה - באחריות המשתמש בלבד. החברה ומנהלי האתר לא יהיו אחראיים לכל הוצאה או הפסד כספי, או נזק כלשהו, שנגרם בעקבות שימוש באתר ובמידע שמצוי בו או בדואר אלקטרוני.

 

האתר מהווה פלטפורמה למתן מידע ראשוני בלבד. אין לראות במידע כהמלצה, יעוץ השקעות או כהצעה להשקעה. בפרט, כל התייחסות לנושאים הקשורים למיסוי מכל סוג שהוא או רגולציה - אינו תחליף ליעוץ מאנשי מקצוע מוסמכים. החברה אינה עוסקת ביעוץ בנושאים אלו וכל מידע שיימסר בגדר שיתוף ידע שנצבר מקהילת המשתמשים ולקוחות אחרים, ואינו מגורם מוסמך.


למרות הכוונה והמאמצים להציג באתר את המידע העדכני והנכון ביותר, הנהלת / בעלי האתר לא יכולים להבטיח את נכונות כל המידע ושלמותו. כבכל השקעת נדל"ן בארץ ובעולם - ישנם מספר סיכונים הכרוכים בהשקעה. בין היתר שווי הנכס עושי לרדת או לעלות, הנכס עשוי להינזק או לא לייצר הכנסה שוטפת (נכס לא מושכר), שווי המטבע המקומי עשוי לרדת או לעלות, רגולציה עשויה להשתנות ולהשפיע על יכולת וכדאיות החזקת הנכס, השכרתו ומכירתו. במקרים רבים מידע והסכמים נמסרו מגורם חיצוני, ואין החברה אחראית לתוכן המידע או ההסכם, לביצוע השירות לפיו, לטיבו ולאכיפתו. כלומר, לאחר ההפניה לאותו גורם חיצוני, ההסכם וההתקשרות הינה ישירות אתו, והחברה אינה יכולה להבטיח תנאיו וקיומו. על הלקוח לעשות בדיקות נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי טרם התקשרות עם אותם גורמים חיצוניים.


בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים תמידית. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה או למענה אנושי זמין. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו. לא יינתן פיצוי כספי או זיכוי כלשהו בעקבות שימוש באתר או על פי התכנים המופיעים בו.


כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בעלי האתר. אין להעתיק או לשכפל תוכן ללא אישור בכתב מראש.

הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינם מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, עדכניות או מכל בחינה אחרת.


אין לעשות בנתוני האתר, באתר עצמו או באמצעותו כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.


מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
על התקנון יחול הדין הפולני. 

תשלומים: אין החזרים בשום מצב. חצי מהעמלה שנקבעה תשלום בהסכם ראשוני או הסכם שיריון אם יש, וחצי שני בזמן חתימה על הסכם במשרדי נוטריון. אם אין הסכם ראשוני, אזי כל העמלה תשלום במועד חתימה במשרדי הנוטריון.

Polinvest  או Polinvest.co.il  הינם שמות מסחריים לחברה רשומה בפולין ע"ש עודד נויפלד, מספר חברה: NIP 8971809984 . ניתן לקבל במייל תמצית רישום החברה בפולין לרבות כתובת החברה לפי בקשה.